ארכיון ActivePaper AHTI-FASCSST ACTIO^HOOTED Labour Executive Intervention Urges Ex-Premier J.S.P. S<nwant BiiriH - The Palestine Post, 22/12/1947
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage